bet188金宝搏网站 首页>产品中心>美国邦纳Banner>邦纳BANNER传感器> 邦纳BANNER传感器,武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应
邦纳BANNER传感器,武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应

武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应

型 号: 邦纳BANNER传感器,
报 价:
分享到:

美国邦纳BANNER传感器,美国BANNER光电传感器, BANNER传感器,邦纳传感器,BANNER安全光幕, BANNER超声波传感器, BANNER四级光栅,BANNER二级光幕,BANNER四级光幕全系列供应!!!!!!武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应

  • 产品描述

武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应

188bet金宝搏体育官网
:盛辉:
邮件:ss0710
地址:武汉市洪山区野芷湖西路保利心语别墅紫岸11-05

美国邦纳BANNER检测传感器,美国BANNER光电传感器, BANNER传感器,邦纳传感器,BANNER安全光幕, BANNER超声波传感器, BANNER四级光栅,BANNER二级光幕,BANNER四级光幕全系列供应!!!!!!!
———————————————————————————————————
EZ-SCREEN 安全光幕系统产品技术规格:

简单的两片式集成系统无需控制器
14和30 mm的高分辨率类型能够检测出手指,手和脚踝
30mm分辨率的2级光幕可用于危险级别较低的场合
单点和光栅系统可以组建成单光束,双光束,三光束或四光束的外围区域和信道防护
精良的光电设计和聚焦良好的光束,发散角 /-2.5度,使光幕非常容易对准,维护
对准和安装正确与否可以通过状态指示灯和诊断显示判别
两组的微处理器控制和自检式设计超越了控制可靠性的要求,并通过了CE (4级/4类)和cULus (NIPF, UL 61496, UL1998)的认证
zui多可串联4套光幕组成单个安全设备,相应光幕的发射器和接收器的高度和分辨率必须相同
zui大检测距离可达到70m
结构紧凑,重量轻,加强型设计的外壳能够抵御来自外围环境的撞击和侵蚀

EZ-SCREEN LP 安全光幕系统产品技术规格

节省空间,EZ-SCREEN LP紧凑的结构不仅可以用于小型机械,而且其坚固的特性也足以满足大型压力机械的要求。

EZ-SCREEN LP安全光幕拥有紧凑的结构和多种安装方式,这使得它能够在机器安全的领域中很好地适应广泛的应用场合
符合甚至超越OSHA/ANSI 控制可靠性要求,获得cULus NIPF认证, CE 认证,4级光幕,安全等级4,性能等级PLe,以及SIL3认证
三种外壳可选:镀镍防静电外壳,氧化铝外壳以及黄色聚酯漆铝外壳
14 mm 或 25 mm 分辨率;检测高度从 270 到 1810 mm (10.6″ to 71.2″)
光束从光幕的顶端排布至底部从而达到无盲区的设计,可选侧边安装
zui快响应时间达8ms,zui大检测范围至7m

邦纳二级/四级光幕全系列供应:
SLSCE14-1050P8
SLSCE14-1050Q8
SLSCE14-1200P8
SLSCE14-1200Q8
SLSCE14-1350P8
SLSCE14-1350Q8
SLSCE14-1500P8
SLSCE14-1500Q8
SLSCE14-1650P8
SLSCE14-1650Q8
SLSCE14-1800P8
SLSCE14-1800Q8
SLSCE14-300P8
SLSCE14-300Q8
SLSCE14-450P8
SLSCE14-450Q8
SLSCE14-600P8
SLSCE14-600Q8
SLSCE14-750P8
SLSCE14-750Q8
SLSCE14-900P8
SLSCE14-900Q8
SLSCE30-1050P8
SLSCE30-1050Q8
SLSCE30-1200P8
SLSCE30-1200Q8
SLSCE30-1350P8
SLSCE30-1350Q8
SLSCE30-1500P8
SLSCE30-1500Q8
SLSCE30-1650P8
SLSCE30-1650Q8
SLSCE30-1800P8
SLSCE30-1800Q8
SLSCE30-300AQ8
SLSCE30-300P8
SLSCE30-300Q8
SLSCE30-450AQ8
SLSCE30-450P8
SLSCE30-450Q8
SLSCE30-600P8
SLSCE30-600Q8
SLSCE30-750P8
SLSCE30-750Q8
SLSCE30-900P8
SLSCE30-900Q8
SLSCP14-1050P88
SLSCP14-1050Q88
SLSCP14-1200P88
SLSCP14-1200Q88
SLSCP14-1350P88
SLSCP14-1350Q88
SLSCP14-1500P88
SLSCP14-1500Q88
SLSCP14-1650P88
SLSCP14-1650Q88
SLSCP14-1800P88
SLSCP14-1800Q88
SLSCP14-300NQ88
SLSCP14-300P88
SLSCP14-300Q88
SLSCP14-450P88
SLSCP14-450Q88
SLSCP14-600P88
SLSCP14-600Q88
SLSCP14-750P88
SLSCP14-750Q88
SLSCP14-900P88
SLSCP14-900Q88
SLSCP30-1050P88
SLSCP30-1050Q88
SLSCP30-1200P88
SLSCP30-1200Q88
SLSCP30-1350P88
SLSCP30-1350Q88
SLSCP30-1500P88
SLSCP30-1500Q88
SLSCP30-1650P88
SLSCP30-1650Q88
SLSCP30-1800P88
SLSCP30-1800Q88
SLSCP30-300P88
SLSCP30-300Q88
SLSCP30-450P88
SLSCP30-450Q85
SLSCP30-450Q88
SLSCP30-600P88
SLSCP30-600Q88
SLSCP30-750P88
SLSCP30-750Q88
SLSCP30-900P88
SLSCP30-900Q88
SLSCR14-1050P8
SLSCR14-1050Q8
SLSCR14-1200P8
SLSCR14-1200Q8
SLSCR14-1350P8
SLSCR14-1350Q8
SLSCR14-1500P8
SLSCR14-1500Q8
SLSCR14-1650P8
SLSCR14-1650Q8
SLSCR14-1800P8
SLSCR14-1800Q8
SLSCR14-300P8
SLSCR14-300Q8
SLSCR14-450P8
SLSCR14-450Q8
SLSCR14-600P8
SLSCR14-600Q8
SLSCR14-750P8
SLSCR14-750Q8
SLSCR14-900P8
SLSCR14-900Q8
SLSCR30-1050P8
SLSCR30-1050Q8
SLSCR30-1200P8
SLSCR30-1200Q8
SLSCR30-1350P8
SLSCR30-1350Q8
SLSCR30-1500P8
SLSCR30-1500Q8
SLSCR30-1650P8
SLSCR30-1650Q8
SLSCR30-1800P8
SLSCR30-1800Q8
SLSCR30-300AQ8
SLSCR30-300P8
SLSCR30-300Q8
SLSCR30-450AQ8
SLSCR30-450P8
SLSCR30-450Q8
SLSCR30-600P8
SLSCR30-600Q8
SLSCR30-74084
SLSCR30-74085
SLSCR30-750P8
SLSCR30-750Q8
SLSCR30-900P8
SLSCR30-900Q8
SLSE14-1050P8
SLSE14-1050Q5
SLSE14-1050Q8
SLSE14-1200P8
SLSE14-1200Q5
SLSE14-1200Q8
SLSE14-1350P8
SLSE14-1350Q5
SLSE14-1350Q8
SLSE14-1500P8
SLSE14-1500Q5
SLSE14-1500Q8
SLSE14-150P8
SLSE14-150Q5
SLSE14-150Q8
SLSE14-1650P8
SLSE14-1650Q5
SLSE14-1650Q8
SLSE14-1800NQ5
SLSE14-1800Q5
SLSE14-1800Q8
SLSE14-300AP8
SLSE14-300AQ8
SLSE14-300P8
SLSE14-300Q5
SLSE14-300Q8
SLSE14-450P8
SLSE14-450Q5
SLSE14-450Q8
SLSE14-600P8
SLSE14-600Q5
SLSE14-600Q8
SLSE14-750NQ8
SLSE14-750P8
SLSE14-750Q5
SLSE14-750Q8
SLSE14-76704
SLSE14-900NQ8
SLSE14-900P8
SLSE14-900P8
SLSE14-900Q5
SLSE14-900Q8
SLSE30-1050P8
SLSE30-1050Q5
SLSE30-1050Q8
SLSE30-1200P8
SLSE30-1200Q5
SLSE30-1200Q8
SLSE30-1350P8
SLSE30-1350Q5
SLSE30-1350Q8
SLSE30-1500P8
SLSE30-1500Q5
SLSE30-1500Q8
SLSE30-150P8
SLSE30-150Q5
SLSE30-150Q8
SLSE30-1650P8
SLSE30-1650Q5
SLSE30-1650Q8
SLSE30-1800P8
SLSE30-1800Q5
SLSE30-1800Q8
SLSE30-300NQ8
SLSE30-300P8
SLSE30-300Q5
SLSE30-300Q8
SLSE30-450NQ8
SLSE30-450P8
SLSE30-450Q5
SLSE30-450Q8
SLSE30-600AQ8
SLSE30-600P8
SLSE30-600Q5
SLSE30-600Q8
SLSE30-750P8
SLSE30-750Q5
SLSE30-750Q8
SLSE30-900P8
SLSE30-900Q5
SLSE30-900Q8
SLSP14-1050P88
SLSP14-1050Q85
SLSP14-1050Q88
SLSP14-1200P88
SLSP14-1200Q85
SLSP14-1200Q88
SLSP14-1350P88
SLSP14-1350Q85
SLSP14-1350Q88
SLSP14-1500P88
SLSP14-1500Q85
SLSP14-1500Q88
SLSP14-150P88
SLSP14-150Q85
SLSP14-150Q88
SLSP14-1650P88
SLSP14-1650Q85
SLSP14-1650Q88
SLSP14-1800NQ85
SLSP14-1800Q85
SLSP14-1800Q88
SLSP14-300AP88
SLSP14-300AQ88
SLSP14-300P88
SLSP14-300Q85
SLSP14-300Q88
SLSP14-450P88
SLSP14-450Q85
SLSP14-450Q88
SLSP14-450SOQ88
SLSP14-600NQ88
SLSP14-600P88
SLSP14-600Q85
SLSP14-600Q88
SLSP14-600Q88U
SLSP14-750NQ88
SLSP14-750P88
SLSP14-750Q85
SLSP14-750Q88
SLSP14-900P88
SLSP14-900Q85
SLSP14-900Q88
SLSP30-1050P88
SLSP30-1050Q85
SLSP30-1050Q88
SLSP30-1200P88
SLSP30-1200Q85
SLSP30-1200Q88
SLSP30-1350P88
SLSP30-1350Q85
SLSP30-1350Q88
SLSP30-1500P88
SLSP30-1500Q85
SLSP30-1500Q88
SLSP30-150P88
SLSP30-150Q85
SLSP30-150Q88
SLSP30-1650P88
SLSP30-1650Q85
SLSP30-1650Q88
SLSP30-1800P88
SLSP30-1800Q85
SLSP30-1800Q88
SLSP30-300NQ88
SLSP30-300P88
SLSP30-300Q85
SLSP30-300Q88
SLSP30-450P88
SLSP30-450Q85
SLSP30-450Q88
SLSP30-600P88
SLSP30-600Q85
SLSP30-600Q88
SLSP30-750P88
SLSP30-750Q85
SLSP30-750Q88
SLSP30-900P88
SLSP30-900Q85
SLSP30-900Q88
SLSR14-1050P8
SLSR14-1050Q8
SLSR14-1200P8
SLSR14-1200Q8
SLSR14-1350P8
SLSR14-1350Q8
SLSR14-1500P8
SLSR14-1500Q8
SLSR14-150P8
SLSR14-150Q8
SLSR14-1650P8
SLSR14-1650Q8
SLSR14-1800NQ8
SLSR14-1800Q8
SLSR14-300AP8
SLSR14-300AQ8
SLSR14-300P8
SLSR14-300Q8
SLSR14-450P8
SLSR14-450Q8
SLSR14-600P8
SLSR14-600Q8
SLSR14-750NQ8
SLSR14-750P8
SLSR14-750Q8
SLSR14-76705
SLSR14-900NQ8
SLSR14-900P8
SLSR14-900P8
SLSR14-900Q8
SLSR30-1050P8
SLSR30-1050Q8
SLSR30-1200P8
SLSR30-1200Q8
SLSR30-1350P8
SLSR30-1350Q8
SLSR30-1500P8
SLSR30-1500Q8
SLSR30-150P8
SLSR30-150Q8
SLSR30-1650P8
SLSR30-1650Q8
SLSR30-1800P8
SLSR30-1800Q8
SLSR30-300NQ8
SLSR30-300P8
SLSR30-300Q8
SLSR30-450NQ8
SLSR30-450P8
SLSR30-450Q8
SLSR30-600AQ8
SLSR30-600P8
SLSR30-600Q8
SLSR30-750P8
SLSR30-750Q8
SLSR30-900P8
SLSR30-900Q8
SLPE14-270P8
SLPE14-270
SLPE14-410P8
SLPE14-410
SLPE14-550P8
SLPE14-550
SLPE14-690P8
SLPE14-690
SLPE14-830P8
SLPE14-830
SLPE14-970P8
SLPE14-970
SLPE14-1110P8
SLPE14-1110
SLPE14-1250P8
SLPE14-1250
SLPE14-1390P8
SLPE14-1390
SLPE14-1530P8
SLPE14-1530
SLPE14-1670P8
SLPE14-1670
SLPE14-1810P8
SLPE14-1810
SLPE25-270P8
SLPE25-270
SLPE25-410P8
SLPE25-410
SLPE25-550P8
SLPE25-550
SLPE25-690P8
SLPE25-690
SLPE25-830P8
SLPE25-830
SLPE25-970P8
SLPE25-970
SLPE25-1110P8
SLPE25-1110
SLPE25-1250P8
SLPE25-1250
SLPE25-1390P8
SLPE25-1390
SLPE25-1530P8
SLPE25-1530
SLPE25-1670P8
SLPE25-1670
SLPE25-1810P8
SLPE25-1810
SLPCE14-410P8
SLPCE14-410
SLPCE14-550P8
SLPCE14-550
SLPCE14-690P8
SLPCE14-690
SLPCE14-830P8
SLPCE14-830
SLPCE14-970P8
SLPCE14-970
SLPCE14-1110P8
SLPCE14-1110
SLPCE14-1250P8
SLPCE14-1250
SLPCE14-1390P8
SLPCE14-1390
SLPCE14-1530P8
SLPCE14-1530
SLPR14-270P8
SLPR14-270
SLPR14-410P8
SLPR14-410
SLPR14-550P8
SLPR14-550
SLPR14-690P8
SLPR14-690
SLPR14-830P8
SLPR14-830
SLPR14-970P8
SLPR14-970
SLPR14-1110P8
SLPR14-1110
SLPR14-1250P8
SLPR14-1250
SLPR14-1390P8
SLPR14-1390
SLPR14-1530P8
SLPR14-1530
SLPR14-1670P8
SLPR14-1670
SLPR14-1810P8
SLPR14-1810
SLPR25-270P8
SLPR25-270
SLPR25-410P8
SLPR25-410
SLPR25-550P8
SLPR25-550
SLPR25-690P8
SLPR25-690
SLPR25-830P8
SLPR25-830
SLPR25-970P8
SLPR25-970
SLPR25-1110P8
SLPR25-1110
SLPR25-1250P8
SLPR25-1250
SLPR25-1390P8
SLPR25-1390
SLPR25-1530P8
SLPR25-1530
SLPR25-1670P8
SLPR25-1670
SLPR25-1810P8
SLPR25-1810
SLPCR14-410P8
SLPCR14-410
SLPCR14-550P8
SLPCR14-550
SLPCR14-690P8
SLPCR14-690
SLPCR14-830P8
SLPCR14-830
SLPCR14-970P8
SLPCR14-970
SLPCR14-1110P8
SLPCR14-1110
SLPCR14-1250P8
SLPCR14-1250
SLPCR14-1390P8
SLPCR14-1390
SLPCR14-1530P8
SLPCR14-1530
SLPP14-270P88
SLPP14-270
SLPP14-410P88
SLPP14-410
SLPP14-550P88
SLPP14-550
SLPP14-690P88
SLPP14-690
SLPP14-830P88
SLPP14-830
SLPP14-970P88
SLPP14-970
SLPP14-1110P88
SLPP14-1110
SLPP14-1250P88
SLPP14-1250
SLPP14-1390P88
SLPP14-1390
SLPP14-1530P88
SLPP14-1530
SLPP14-1670P88
SLPP14-1670
SLPP14-1810P88
SLPP14-1810
SLPP25-270P88
SLPP25-270
SLPP25-410P88
SLPP25-410
SLPP25-550P88
SLPP25-550
SLPP25-690P88
SLPP25-690
SLPP25-830P88
SLPP25-830
SLPP25-970P88
SLPP25-970
SLPP25-1110P88
SLPP25-1110
SLPP25-1250P88
SLPP25-1250
SLPP25-1390P88
SLPP25-1390
SLPP25-1530P88
SLPP25-1530
SLPP25-1670P88
SLPP25-1670
SLPP25-1810P88
SLPP25-1810
SLPCP14-410P88
SLPCP14-410
SLPCP14-550P88
SLPCP14-550
SLPCP14-690P88
SLPCP14-690
SLPCP14-830P88
SLPCP14-830
SLPCP14-970P88
SLPCP14-970
SLPCP14-1110P88
SLPCP14-1110
SLPCP14-1250P88
SLPCP14-1250
SLPCP14-1390P88
SLPCP14-1390
SLPCP14-1530P88
SLPCP14-1530
SLPCE14-1670P8
SLPCE14-1670
SLPCE14-1810P8
SLPCE14-1810
SLPCE25-410P8
SLPCE25-410
SLPCE25-550P8
SLPCE25-550
SLPCE25-690P8
SLPCE25-690
SLPCE25-830P8
SLPCE25-830
SLPCE25-970P8
SLPCE25-970
SLPCE25-1110P8
SLPCE25-1110
SLPCE25-1250P8
SLPCE25-1250
SLPCE25-1390P8
SLPCE25-1390
SLPCE25-1530P8
SLPCE25-1530
SLPCE25-1670P8
SLPCE25-1670
SLPCE25-1810P8
SLPCE25-1810
SLPCR14-1670P8
SLPCR14-1670
SLPCR14-1810P8
SLPCR14-1810
SLPCR25-410P8
SLPCR25-410
SLPCR25-550P8
SLPCR25-550
SLPCR25-690P8
SLPCR25-690
SLPCR25-830P8
SLPCR25-830
SLPCR25-970P8
SLPCR25-970
SLPCR25-1110P8
SLPCR25-1110
SLPCR25-1250P8
SLPCR25-1250
SLPCR25-1390P8
SLPCR25-1390
SLPCR25-1530P8
SLPCR25-1530
SLPCR25-1670P8
SLPCR25-1670
SLPCR25-1810P8
SLPCR25-1810
SLPCP14-1670P88
SLPCP14-1670
SLPCP14-1810P88
SLPCP14-1810
SLPCP25-410P88
SLPCP25-410
SLPCP25-550P88
SLPCP25-550
SLPCP25-690P88
SLPCP25-690
SLPCP25-830P88
SLPCP25-830
SLPCP25-970P88
SLPCP25-970
SLPCP25-1110P88
SLPCP25-1110
SLPCP25-1250P88
SLPCP25-1250
SLPCP25-1390P88
SLPCP25-1390
SLPCP25-1530P88
SLPCP25-1530
SLPCP25-1670P88
SLPCP25-1670
SLPCP25-1810P88
SLPCP25-1810

武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应

武汉邦纳安全光幕,邦纳BANNER传感器全系列供应

联系人:盛辉
手机:
18671997784
点击这里给我发消息
Baidu
map